W Świetle Prawdy – Przesłanie Graala, Tom 2

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

13,00 €
Versandkosten

Trzy tomy dzieła W Świetle Prawdy zawierają łącznie168 wykładów, kolejno powiązanych ze sobą pod względem treści, które oddają kompletny obraz dzieła stworzenia.

Zebrane w tej książce wykłady powstały między rokiem 1923 a 1938, jednak do dziś nie straciły na sile wyrazu. Są one obszernym, opartym na prawach natury wyjaśnieniem świata, które ukaże czytelnikowi ukryte powiązania w życiu i będzie dla niego tym samym cenną pomocą.

Dzieło W Świetle Prawdy zyskało popularność na całym świecie głównie dlatego, że zawiera logiczne odpowiedzi na ważne dla całej ludzkości pytania: o sens życia, sprawiedliwość losu czy życie po śmierci. Dotychczas książka została przetłumaczona na 17 języków i jest dostępna w ponad 90 krajach.

Celem autora było przybliżenie czytelnika do prawdziwego życia, dostarczenie mu bodźców do rozwoju osobowości i wprowadzenie na drogę poznania, również poznania Boga. Wykłady zebrane w książce W Świetle Prawdy mają służyć za drogowskaz, niezależnie od poglądów religijnych czy przynależności wyznaniowej człowieka. Abd-ru-shin nie miał zamiaru zakładać nowej religii ani sekty czy wspólnoty wyznaniowej.

Wyjaśnienia w książce W Świetle Prawdy opierają się na prostych i zrozumiałych prawach natury, skutecznych zarówno w świecie zewnętrznym, jak i duchowym życiu człowieka. Odnoszą się one do ludzkich doświadczeń, ukazują mocne i słabe strony oraz kierują wzrok na ukryte niedociągnięcia – również jednak na te okazje w życiu codziennym, które są istotne dla duchowego rozwoju. Czytelnik ma tym samym możliwość odkrywania treści wykładów we własnym życiu i poznawania ich prawdziwości. W ten sposób duchowe, oparte na zmysłach przeżycia łączą się z rzeczowymi, logicznymi wnioskami i powstaje obszerny, jednolity obraz, w którym nie ma podziału na naukowe i religijne poszukiwanie prawdy.

Dzieło W Świetle Prawdy nosi niecodzienny podtytuł „Gralsbotschaft“. Określenie „Graal“ kojarzy się dziś zwykle z obrazami tęsknoty i wizjami, zawartymi w mitach, legendach, a przede wszystkim w dziełach sztuki. Abd-ru-shin wyjaśnia, że przekazy te opierają się na faktycznej okoliczności, mającej zasadnicze znaczenie dla istnienia i utrzymania dzieła stworzenia. Jednocześnie określenie „Przesłanie“ wskazuje na szczególne źródło wiedzy przekazywanej w wykładach.

Droga, którą rysuje przed czytelnikiem dzieło W Świetle Prawdy jest przy tym bardzo prosta. Nie ma ona nic wspólnego z mistyką czy ezoterycznym oderwaniem od rzeczywistości, jednak, podobnie jak pierwotne nauki Chrystusa, stawia ogromne wymagania. Stawia bowiem nie tylko na samodzielne, wolne od uprzedzeń i rzeczowe myślenie, ale przede wszystkim na „niezłomną wolę czynienia dobra“. Ta praca nad samym sobą i w służbie bliźnim może poprowadzić człowieka do stanu duchowej dojrzałości.

Poniżej niektóre z wielu tematów, na które dzieło W Świetle Prawdy dostarcza szczegółowych odpowiedzi:

• Odpowiedzialność i przeznaczenie/karma

• Śmierć i powtórne życie na ziemi/reinkarnacja

• Grzech pierworodny

• Światy równoległe

• Miłosierdzie i miłość Stwórcy

• Ciało, dusza i umysł

• Syn Boży i Syn Człowieczy

Weitere Informationen
ISBN 978-3-87860-268-2
Autor Abd-ru-shin
Abmessungen 15 x 21 cm
Seitenzahl 492
Sprache Polski
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage