Ter Overdenking

Auf Lager

DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage

10,00 €
Versandkosten
Citaten uit het werk “In het Licht der Waarheid”, Graalsboodschap van Abd-ru-shin.

De cijfers aan het einde van elk citaat verwijzen naar deel I, II, of III respectievelijk naar de betreffende bladzijde van het werk ”In het Licht der Waarheid”, Graalsboodschap van Abd-ru-shin, van de gebonden driedelige Nederlandse uitgave (1987-1999).

Wie zich niet inspant, het Woord des Heren ook goed op te nemen, maakt zich schuldig. (I,11)

Geestelijk brood versterkt onmiddellijk, Waarheid verkwikt en Licht brengt tot leven! (I,16)

De weg, die naar de Allerhoogste leidt, staat voor ieder mens open! Geleerdheid is niet de poort daartoe! (I,16)

Wie de vaste wil tot het goede in zich heeft en zich inspant om aan zijn gedachten reinheid te verlenen, die heeft de weg naar de Allerhoogste reeds gevonden! (I,17)

Daarom ontwaakt! Verbrijz elt in uzelf dogmatische muren, rukt de blinddoek af, opdat het reine Licht van de Allerhoogste onvertroebeld tot u kan door dringen. (I,18)

Die mens echter, die in staat is ernstig te denken, zal dadelijk inzien dat juist door de strenge, onverbiddelijke eis zorgvuldig na te denken de beste hulp wordt gegeven, die de reeds zo diep in haar geestelijke traagheid ver- strikte mensheid voor haar redding nodig heeft! (I,21)

Wie aanraadt zich in het occulte te bekwamen, die geeft de mensen stenen in plaats van brood en toont daarmee, dat hij niet het geringste vermoeden heeft van het werkelijke gebeuren in het generzijdse en nog minder van het gehele raderwerk van de schepping! (I,24)

De vrouw zal altijd slechts het getrouwe spiegelbeeld zijn van die wereld van gedachtevormen, die boven haar volk hangt. Dat mag men niet vergeten. (I,35)

Eerbiedigt en respecteert de vrouw als zodanig, en zij zal zich dienovereenkomstig ontwikkelen, zal dat worden, wat u in haar ziet, en daarmee verheft u uw gehele volk ! (I,35)

De mens, die innerlijk gebonden blijft, zal eeuwig slaaf zijn, ook al is hij koning. (I,36)

De weg naar het Licht moet ieder afzonderlijk in zichzelf beleven, hij moet hem zelf ontdekken, wanneer hij hem met zekerheid wil kunnen bewandelen. Alleen datgene wat de mens innerlijk beleeft, in al zijn schakeringen aanvoelt, heeft hij zich volledig eigen g maakt ! (I,36)

In het heelal werkt een eeuwige wet: dat alleen door geven ook kan worden ontvangen, wanneer het om waarden gaat die blijvend zijn. (I,39)

"Houdt de haard van uw gedachten rein, u sticht daardoor vre- de en zult gelukkig zijn!" (I,40)

Weitere Informationen
ISBN 978-90-71373-00-8
Autor Abd-ru-shin
Abmessungen 12,7 x 19,5 cm
Sprache Nederlands
Lieferzeit DE: 1-3 Werktage, andere Länder: 5-30 Werktage