Myšlenky z Poselství Grálu (e-kniha)

Auf Lager
2,49 €
Versandkosten
Myšlenky z Poselství Grálu (e-kniha)

Citáty z díla "Ve světle Pravdy"

Výjimečná kniha, jež jasně odpovídá na nevyřešené otázky lidského bytí. Zprostředkuje vědění, vedoucí vážně hledajícího čtenáře, schopného věcně zvažovat a zkoumat, ven z chaosu dnešního zmatení a deformací k jasnému poznávání.

Více o autoru Abd-ru-shinovi naleznete zde.

Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!
I/0

Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně, Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!
I/1,1

Cesta k Nejvyššímu je otevřena každému člověku! Učenost není brána, která k ní vede!
I/1,2

Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu!
I/1,3

Probuďte se! Zbořte v sobě dogmatické zdi, strhněte si pásku z očí, aby k vám mohlo nezkaleně proniknout čisté světlo Nejvyššího.
I/1,3

Vážně přemýšlející člověk pozná ihned, že právě v přísném a důsledném požadavku pozorného myšlení spočívá to nejlepší, čeho je třeba k záchraně lidstva, tak hluboce pokleslého do duchovní lenosti.
I/2,3

Kdo radí k okultnímu cvičení, dává lidem kamení místo chleba. Dokazuje tím, že nemá ani tušení o skutečném dění na onom světě, tím méně o celém světovém soukolí.
I/2,6

Žena bude vždy jen věrným zrcadlovým obrazem světa myšlenkových forem, spočívajících na jejím národě. Na to se nesmí zapomínat.
I/4,5

Važte si ženy jako takové, ctěte ji a ona se zformuje podle toho, stane se tím, co vy v ní vidíte. Tak povznesete celý svůj národ!
I/4,5

Člověk, který je vnitřně spoután, bude věčně otrokem, i kdyby byl králem.
I/5,1

Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě, musí ji sám objevit, chce-li po ní bezpečně putovat. Jen to, co v sobě prožije, co procítí ve všech obměnách, to plně pochopí!
I/5,1

Ve vesmíru působí věčný zákon: Jen dáváním se může přijímat, jedná-li se o hodnoty trvalé ceny!
I/5,4

Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni!
I/5,5

Víra bez pochopení je pouze myšlenková lenost! Ta nevede ducha vzhůru, nýbrž ho tlačí dolů. Proto vzhůru pohled, máme zkoumat, pátrat. Touha po poznání v nás není nadarmo.
I/5,6

Pravda zůstává stále stejná, nemění se; vždyť je věčná!
I/5,7

Chraň se zmatených myšlenek a vší myšlenkové povrchnosti. Roztěkanost se trpce vymstí, protože tě rychle sníží na rejdiště cizích vlivů, a tak se snadno staneš mrzutým, náladovým a nespravedlivým ke svému nejbližšímu okolí.
I/6,3

Člověk se může rozhodovat pro dobré nebo zlé myšlení, a řídit tak Božskou sílu k dobru stejně jako ke zlu!
I/6,4

Bůh je síla, která udržuje v činnosti přírodní zákony, síla, kterou ještě nikdo nepochopil, nikdo neviděl, avšak jejíž účinky musí každý vidět denně, každou hodinu, ba ve zlomcích každé vteřiny, pokud jen vidět chce.
I/6,5

Nynější pozemský život je jen krátkým úsekem tvého vlastního bytí.
I/6,7

Pěstujte v první řadě velikou moc mlčení, chcete-li dospět vzhůru.
I/6,7

Uvažte, že každý běh pozemského života je jen krátkou školou, že odložením těla pro vás samé nenastává konec. Budete stále žít, nebo stále umírat! Stále požívat blaženosti, nebo stále trpět!
I/7,2

Co činíte bližnímu, konáte ve skutečnosti pro sebe! Pro vás samé, protože podle věčných zákonů všechno bezpodmínečně padá zpět na vás, dobré nebo zlé, ať již zde nebo tam. Vrátí se to.
I/7,4

Svému bližnímu máte dávat svým chováním, svou povahou! Nikoli snad nezbytně penězi a majetkem.
I/7,4

Počátkem dobrého chtění staví každý současně konečný mezník nutnosti svého odpykávání, které musí podstoupit, kterému nemůže uniknout.
I/7,4

Nic není ve svém tkaní jasnější než právě stvoření, dílo Boží!
I/8,1

Učte se v tomto stvoření bedlivě pozorovat a správně používat proudy, které v sobě nesou vůli Boží, a tím i Boží spravedlnost v nejčistší formě. Pak také opět naleznete skutečné lidství, jež vám bylo vyrváno.
I/9,5

Mé Slovo nechť ve vás ožije, neboť to jediné vám může přinést užitek, který potřebujete, aby mohl váš duch vystoupit vzhůru do světlých výšin věčných zahrad Božích.
I/12,1

Kdybyste mohli jen jednou vidět, jak se neochvějná spravedlnost nejsvětější vůle Boží neustále naplňuje v samočinných zákonech tohoto stvoření a postihuje každou jednotlivou myšlenku, kterou chováte, pak byste se snažili všemi silami udržet čistotu svého myšlení!
I/12,3

Myslete na slova mého Poselství, která vám říkají, že pravá velikost může spočívat jen v jednoduchosti, protože pravá velikost je jednoduchá!
I/12,4

Oprostěte se od myšlenek a osvoboďte v sobě touhu po ušlechtilosti a dobru, potom máte pravý základ k myšlení, který vyvěrá ze chtění vašeho ducha.
I/12,5

Každá hodina pozemského bytí je vzácnější než kdykoliv předtím. Kdo opravdu hledá a chce se učit, nechť se s vynaložením všech sil vytrhne z nízkých myšlenek, jež ho nutně poutají k pozemskému.
I/13,3

Rozbijte všechna pouta nízkého pocitu, neboť je nejvyšší čas! Blíží se hodina, kdy lhůta skončí! Probuďte v sobě touhu po čistém, opravdovém, ušlechtilém!
I/13,7

Weitere Informationen
ISBN 978-3-87860-530-0
Autor Abd-ru-shin
Ausführung E-kniha ve formátu epub/mobi (no ochrany proti kopírování / no DRM)
Sprache Čeština